vrijdag 24 februari 2012

11.000 minderjarigen slikken antipsychotica


 
 
Steeds meer kinderen en jongeren krijgen antipsychotica voorgeschreven. In 2010 kregen 11.000 minderjarigen de genees-middelen. Daarvan waren 485 kinderen jonger dan zes. Een gevaarlijke evolutie vanwege de vele bijwerkingen, stellen psychiaters.
  •  4.380 kinderen tussen 6 en 12 kregen in 2010 medicijnen voor de behandeling van een psychose  
Het gebruik piekt vooral bij zes- tot twaalfjarigen, met 4.380 patiëntjes, en bij twaalf- tot vijftienjarigen, met 4.581 patiëntjes, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

De gebruikte antipsychotica zijn olanzapine, quetiapine, risperidon en aripiprazol. Vooral de laatste twee producten worden veel aan jonge patiënten voorgeschreven. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de stijging van 9.066 minderjarige gebruikers in 2007 naar 11.008 in 2010.

Officieel worden de middelen voorgeschreven om schizofrenie, manische episodes of een bipolaire stoornis te behandelen. Risperidon geldt ook als behandeling van agressiviteit bij 'alzheimerpatiënten' en bij 'kinderen vanaf vijf jaar en volwassenen met een intellectuele achterstand.'

Bipolaire stoornis
De toename is een gevolg van de omzetting van manische depressiviteit naar de veel ruimere bipolaire stoornis door farmabedrijven, zegt gerenommeerd Iers psychiater en criticus David Healy. "Meer dan honderd jaar lang zei de hele wereld: kinderen hebben geen bipolaire stoornis. Sinds een jaar of tien geldt dat ook kinderen bipolair kunnen zijn. Soms zelfs tweejarigen. Het ene moment zijn ze gelukkig, dan ongelooflijk stout, dan plots kwaad of hysterisch. Dat hoort bij die leeftijd. Wij noemden dat the terrible two. Nu noemen ze die mood swings bipolair. Om dat zogezegd te voorkomen, wordt aangeraden kinderen antipsychotica te geven."

"De laatste jaren zie je een enorme tendens om die diagnose ook bij jongeren en kinderen te stellen", beaamt professor psychiatrie Walter Vandereycken (KU Leuven). "Na de kritiek op ADHD-medicatie zijn veel ADHD-diagnoses nu vervangen door bipolaire stoornis." Enkele symptomen: verlatingsangst, driftbuien, veel mood swings.

Vandereycken: "Vaak gaat het om opvliegende kinderen met wisselvallige stemmingen die moeilijker handelbaar zijn. Voor die gedragsproblemen wordt naar antipsychotica gegrepen. Die zijn bedoeld om wanen en hallucinaties aan te pakken, maar worden hier gebruikt om emotionele stemmingspieken te onderdrukken."

Hoger zelfmoordrisico

Nog een verklaring voor de toename: de hypothese dat psychoses al bij vijftienjarigen voorkomen. Vandereycken: "Bij het minste signaal wordt ingegrepen met medicatie, terwijl het ook tijdelijke tekenen van experimenteergedrag met drugs of alcohol kunnen zijn. Als je meteen medicatie geeft, kan je niet meer achterhalen of het echte psychoses waren."

Het gaat om zware medicatie met veel bijwerkingen. David Healy: "Ze kunnen ernstige gewichtstoename veroorzaken, diabetes, leiden tot premature cardiale risicofactoren, een verhoogd zelfmoordrisico en neurologische problemen. En je hebt amper levensvreugde."

"Probleem is ook dat je ze in principe levenslang moet nemen", aldus Vandereycken. "Dat is een heel zware beslissing. Bovendien heb je geen idee van de langetermijneffecten. Een ouder antipsychoticum, haldol, bleek een onherroepelijk parkinsonachtig probleem te geven. Daar zijn duidelijk te weinig lessen uit getrokken."

Vandereycken: "Bij sommige agressieve mentaal gehandicapte kinderen die een gevaar kunnen zijn voor zichzelf, kan het hun levenskwaliteit verbeteren. Maar het zou een uitzondering moeten zijn. Moeilijke kinderen d'office in een chemische dwangbuis steken, is een gevaarlijke evolutie."

Bron De Morgen - Nathalie Carpentier − 24/02/12, 04u55
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1399190/2012/02/24/11-000-minderjarigen-slikken-antipsychotica.dhtml

woensdag 15 februari 2012

Psychiatric Disorders: The Facts Behind the Billion Dollar Marketing Campaign20 million children are labeled with "mental disorders" that are based solely on a checklist of behaviors. There are no brain scans, x-rays, genetic or blood tests that can prove they are mentally ill, yet these children are prescribed dangerous and life-threatening psychiatric drugs. Child drugging is a $4.8 billion-a-year industry.

1) THERE ARE NO TESTS IN EXISTENCE THAT CAN PROVE MENTAL “DISORDERS” ARE MEDICAL CONDITIONS.   PSYCHIATRIC DIAGNOSIS IS BASED SOLELY ON OPINION.
The psychiatric/pharmaceutical industry spends billions of dollars a year in order to convince the public, legislators and the press that psychiatric disorders such as Bi-Polar Disorder, Depression, Attention Deficit Disorder (ADD/ADHD), Post Traumatic Stress Disorder, etc., are medical diseases on par with verifiable medical conditions such as cancer, diabetes and heart disease.  This is simply a way to maintain their hold on a $84 billion dollar-a-year psychiatric drug industry that is based on marketing and not science.  Unlike real medical disease, there are no scientific tests to verify the medical existence of any psychiatric disorder.   Despite decades of trying to prove mental disorders are biological brain conditions, due to chemical imbalances or genetic factors, psychiatry has failed to prove  even one of their hundreds of so-called mental disorders is due to a faulty or “chemically imbalanced” brain.   To counter this obvious flaw in their push to medicalize behaviors, the psychiatric industry will claim that there are certain medical conditions that do not have a verifiable test so this is why there isn’t one for “mental illness.”  This is frankly a lame argument; Whereas there may be rare medical conditions that do not have a verifiable medical test, there are virtually no psychiatric disorders that can be verified medically as a physical abnormality/disease. Not one.
In fact the “brain scans” that have been pawned off as evidence that schizophrenia or depression are brain diseases, are simply bogus.  Most have not been done on drug naive patients, meaning someone who has not been on psychiatric drugs such as antipsychotic drugs, documented to cause brain atrophy (shrinkage).  Other brain scans have shown the brains of smaller children to show smaller brains in comparison to larger/older children and then claimed children with ADHD have smaller brains. None have been conclusively proven to verify mental disorders as abnormalities of the brain.
If there were such verifiable brain scans, or in fact any medical/scientific test that could show a physical/medical abnormality for any psychiatric disorder, the public would be getting such tests prior to being administered psychiatric drugs.
This is fact: There are no genetic tests, no brain scans, blood tests, chemical imbalance tests or X-rays that can scientifically/medically prove that any psychiatric disorder is a medical condition.  Period.  Whereas real diseases are discovered in labs, psychiatric disorders are invented by committee and voted into existence.


2. YES, PEOPLE CAN GET DEPRESSED, SAD, ANXIOUS AND EVEN ACT PSYCHOTIC.  THAT DOESN’T MAKE THEM  MENTALLY “DISEASED”

No one is saying that people don’t get depressed, sad, troubled, anxious, nervous or even sometimes act psychotic.  The question then is simple—is this  due to some mental “disease” that can be verified as one would verify cancer or a real medical condition?  And the answer is No.   For example, can soldiers returning from war experience extreme and often debilitating stress?  Yes.  It is something wrong with their brain?  No.  It’s the horrors of war. Can children become distracted and not pay attention?  Since time immemorial, the answer is yes.  But psychiatry has pathologized childhood behaviors into a “mental illness.”   The same is true of mothers.  Can a new mother become distraught after a joyous occasion such as the birth of a child?  Yes.  Is it a brain abnormality or mental disease?  No. And is the most humane solution to put these people on drugs documented by international regulatory agencies to cause mania, psychosis, worsening depression, heart attack, stroke, sudden death?  Or for new or nursing mothers to risk birth defects or damage to their infants from being prescribed such powerful drugs?
This is also true of people diagnosed “schizophrenic.” There is no medical test to verify someone has a brain abnormality or medical condition of schizophrenia. And while no one claims  people can’t become psychotic, the fact remains there is no biological evidence to support schizophrenia as a brain disease or chemical abnormality.  And consider this, if people do become psychotic, or irrational,  is it in fact caused by some  underlying medical (not psychiatric) problem?   And why did a 15-year multiple follow up study find that there was a 40% recovery rate for those diagnosed schizophrenic who did not take antipsychotics, versus a 5% rate for those who did?  What happened to their supposed “brain disease?” Did it simply vanish?  Moreover, if they could recover from such a mental state, do they deserve the “stigma” of “schizophrenia” still being part of their permanent medical record?  For life?   Think about it.  Imagine you were extremely overweight—obese.  You lose all the weight so you are no longer obese.  Yet your medical records continue to say that you are.
And if schizophrenia is in fact a “disease” despite the fact there is no medical or biological evidence (note we did not say speculation, or theories, but evidence) then why is it that psychiatrist Loren Mosher, the former Chief of Schizophrenia Research for the National Institute of Mental Health (NIMH) would openly state there is no biological condition of schizophrenia as a disease or brain malfunction? And why didn’t the mental health industry take advantage of his 2-year-outcome studies proving that those diagnosed schizophrenic could recover without the use of drugs? Is it because this proved that recovery was possible and thereby disproved the theory that something was wrong with their brain? Or was it the fact that they recovered without the use of drugs, thereby threatening a multi-billion dollar pharmaceutical industry?  Maybe this explains why Mosher was fired from his position at NIMH.3. THE CAMPAIGN TO “STOP THE STIGMA OF MENTAL ILLNESS” IS BROUGHT TO YOU BY… BIG PHARMA
With a seemingly altruistic agenda, the fact is the campaign to end the “stigma” of mental illness is one driven and funded by those who benefit from more and more people being labeled mentally ill—pharma, psychiatry and pharmaceutical front groups such as  NAMI and CHADD to name but a few.   For example, take NAMI’s campaign to stop the “stigma” and “end discrimination” against the mentally ill—the “Founding Sponsors” were Abbott Labs, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Janssen, Pfizer, Novartis, SmithKline Beecham and Wyeth-Ayerst Labs. (For an in-depth look at what else Pharma funds and how this funding not only helps set mental health policies but campaigns such as this, read Pharmaceutical Industry Agenda Setting in Mental Health Policies at the bottom of this post)
The fact is that the  “stigmatization ” is coming from those that benefit from people being labeled/stigmatized with mental disorders that have no medical/biological evidence. Case in point, if you are rebellious, you are “stigmatized” with the label “oppositional defiant disorder.” If your kid acts like a kid he is “stigmatized” with the label “ADHD.” If you are sad, unhappy (even temporarily) you are “stigmatized” with the label “depressive” or “bi-polar disorder.” If you are shy you are “stigmatized” with the label “social anxiety disorder.” Moreover, you or your child are now stigmatized for life as this label, which is based solely on opinion, is now part of your medical record, despite the fact there is no medical evidence to prove you are “mentally ill”.4. PSYCHIATRIC “LABELS” ARE THE PROBLEM
Increasing numbers of people  realize that just because a child fidgets, or loses pencils or toys—criteria for an “ADHD” diagnoses, this doesn’t mean a child is mentally ill.   In fact many now claim that children  diagnosed  “ADHD” are really suffering from lead toxicity, or allergies, or poor diet, or lack of reading skills, and not a mental “illness.”   The problem is that they continue to use the psychiatric label, ADHD, which stigmatizes a child as “mentally ill.”  If in fact a child suffers from led toxicity, then why not call it lead toxicity?  If he hasn’t been taught to read, why don’t we just say he hasn’t been taught to read?  The same is true of all psychiatric diagnoses—every single psychiatric label stigmatizes the person being labeled.    Psychiatric diagnoses are simply lists of behaviors that psychiatrists have compiled into little lists,  given a name,  added “disorder” on the end— then voted them into their billing bible, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)  as “legitimate.”   This is big, big business, but it isn’t even close to legitimate diagnoses.  Not in any medical or scientific context.   A profit making context? Sure.   Because coming up with new lists of behaviors and new “disorders” is the bedrock of the multi-billion dollar psychiatric/pharmaceutical industry.  Its how they get paid.   Remember, no psychiatric label, no billing insurance.  No psychiatric label, no drug prescribed.  So until we stop using these psychiatric labels,  which mean nothing other than what some psychiatrists decided was a mental “illness, ” we will never stop the “stigma.”  Because the psychiatric labels are backed by corporate interests—not medicine, and not science.5. PSYCHIATRIC DRUGS ARE BIG BUSINESS—AND THE PSYCHIATRIC/PHARMACEUTICAL INDUSTRY IS MAKING A KILLING—$84 BILLION PER YEAR.

The primary reason people take psychiatric drugs is because they’ve been taught to believe they have a medical condition called a psychiatric disorder, which then justifies taking drugs to treat it.  This is a brilliant marketing campaign, but it is not science.  Any drug changes behavior or mood, whether cocaine, alcohol, marijuana or heroin. This does not mean someone who acts or feels differently on cocaine does so because they had a cocaine imbalance which the cocaine then corrected. It means that drugs changes mood, emotion and behavior.  But while the illicit use of drugs is universally frowned upon, and considered a bad way for people to deal with their problems, psychiatric drugs are made out to be “good” drugs, despite the fact many are more addictive than cocaine or heroin, and have side effects that rival such hardcore street drugs as LSD, heroin and crack cocaine.6.  WHERE TO GET THE FACTS ABOUT PSYCHIATRIC DRUGS RISKS AND SIDE EFFECTS

Because the public has been so mislead by the psychiatric/pharmaceutical industry on the dangers of psychiatric drugs, CCHR has created a one-of-a-kind, easy to search psychiatric drugs side effects database, containing all international studies and drug regulatory warnings that have been issued on both classes of drugs (antidepressants, antipsychotics, anti-anxiety drugs, stimulants, etc) and brand names such as Prozac, Zoloft, Paxil, Risperdal, Seroquel, Ritalin etc.  These are provided by CCHR as a free public service to help people make educated decisions based on facts, not marketing campaigns7. WHY SAFE, EFFECTIVE TREATMENTS TO MENTAL DIFFICULTIES ARE KEPT BURIED
The larger problem is that the biological drug model (based on the bogus mental disorders are a disease marketing campaign) prevents governments from funding real medical solutions for people experiencing difficulty.  And there are workable, non-harmful medical treatments that do not receive government funding because the psychiatric/pharmaceutical industry spends billions of dollars on advertising and lobbying efforts, including hundreds of their pharma funded “patient’s rights” groups to counter any medical modality that does not support their biological drug model of mental disorders as a disease. Why?  Billions of dollars in revenue for the psycho/pharma industry would be lost. This is an industry that time and again, has been proven to put profit above patients lives.
See various non-drug solutions/alternatives here:
http://www.cchrint.org/alternatives/

Bron: Citizens Commission on Human Rights International

vrijdag 10 februari 2012

Vaccinatie veroorzaakt opschudding in Groot-Brittanië7 februari 2012

Geachte,


Officieel zijn vaccins niet verplicht. Dat is de theorie.

In de praktijk wordt het wel opgelegd. Zo vragen kinderopvangcentra dit en ook vele werkgevers nemen het als een voorwaarde  op in het arbeidscontract.  

Dit laatste geldt voor heel wat mensen die in overheidsdienst werken en in de gezondheidszorg : geneesheren, verplegers, brandweerlui, politiemensen, gevangenisbewakers. Vooral de inenting tegen Hepatitis B wordt geëist.

In Groot-Brittanië is er nu grote beroering ontstaan omdat enkele honderden mensen blijvend slachtoffer zijn van fysieke en mentale bijwerkingen, die soms al korte tijd na de spuit zich aandienden. Het gaat vooral om chronisch vermoeidheidssyndroom, spierpijn, algemene zwakheid, cognitieve problemen, evenwichtsstoornissen.

Experts vermoeden dat vooral aluminium hiervan de oorzaak is .

Er bestaat wel een fonds dat hiervoor vergoeding voorziet, nl. het Governments Vaccine Damage Payment Scheme, maar om een of andere reden is het Hepatitis B-vaccin niet opgenomen.

Meer dan 150 parlementsleden hebben nu hun steun toegezegd om ervoor te zorgen dat deze mensen hun vergoeding krijgen.

Dit is de bron van dit bericht : http://www.express.co.uk/posts/view/150804/Fury-at-vaccine-scandal.

Conclusie : alweer bericht over vaccinatieschade en alweer wordt het verband gelegd met aluminium. In een eerder bericht ( http://belfort-group.blogspot.com/2012/01/aluminium-notre-poison-quotidien.html ) hebben we al aangegeven dat dit ook algemeen een van de voornaamste ziektemakers is . Het zit overigens ook in de chemtrails die sproeivliegtuigen op bepaalde dagen verspreiden in de atmosfeer waarin wij trachten ons leven te leiden .

Hoe lang nog vooraleer men gaat wakker worden  en gaat beseffen hoe u en ik, wij allemaal, structureel ziek gemaakt worden ?


Hoogachtend,Peter Vereecke

dinsdag 7 februari 2012

Een politieagent schreef dit speciaal voor vrouwen 
Door de recente ontvoeringen en overvallen gedurende de dag is het goed om de volgende zaken in gedachten te houden voor ingeval van nood? 
Dit is voor jullie, deel het met uw echtgenote of partner, uw kinderen kortom iedereen die u kent. 
Nadat u deze 6 cruciale tips hebt gelezen stuurt u ze best door naar mensen waar je om geeft. 
Het kan nooit kwaad om extra voorzichtig te zijn in deze gekke wereld waarin we nu leven.

 
1. tip van Tae Kwan Do:
De elleboog is het sterkste punt aan uw lichaam. Wanneer je dicht genoeg bent en je denkt die nodig te hebben gebruik hem dan..!!

2. Ooit geleerd van een toeristische gids:
Wanneer een overvaller uw portefeuille of portemonnee eist, NOOIT zomaar overhandigen..
Werp het van u weg ? De kans is reëel dat de overvaller meer geïnteresseerd is in uw geldbeugel/of portefeuille dan in uzelf. Hij zal voorzeker achter de portefeuille aangaan.  Loop dan zo snel mogelijk in de andere richting.

3 Mocht je ooit in de koffer van een auto geduwd worden, stamp dan zo rap mogelijk het achterlicht eruit en steek je arm door het gat en begin dan als een gek te zwaaien.  De chauffeur zal het niet zien maar anderen wel en zullen de politie verwittigen.  Dit heeft al  menig leven gered.

4 Vrouwen hebben de neiging om na het boodschappen doen, na de lunch of wat dan ook in de auto te stappen en even te blijven zitten om hun rekening te bekijken of een lijstje na te zien of hun make-up bij te werken>> NIET DOEN! Iemand met slechte bedoelingenheeft waarschijnlijk hierop zitten wachten en zal de gelegenheid gebruiken om bij u in de auto te stappen via de passagierszijde, en soms een pistool tegen uw hoofd houden en u  gebieden ergens naartoe te rijden.
ZO GAUW U IN UW AUTO STAPT, SLUIT UW PORTIEREN AF EN VERTREK.
Mocht er toch al iemand in uw auto gestapt zijn, die u bedreigt met een pistool, rij dan niet door!  Maar..
drijf de motor op en rij ergens tegenaan , uw auto zal wel beschadigd zijn. Uw airbag zal u wel beschermen. Maar ...Diegene die achterin zit zal er niet zo goed vanaf komen.
Zo gauw de auto ergens tegenaan botst, spring dan uit uw auto en loop de andere kant op. Je bent beter af met een beschadigde auto dan dat men uw lichaam ergens ver weg terug vindt.

5.  Enkele notities i.v.m. het instappen in uw auto op een parkeerplaats of een parkeergarage.
A)  Het is best   altijd even in uw auto te kijken alvorens in te stappen.  Zowel van voren als achterin. Stel dat je eens je auto vergat af te sluiten!
B) Wanneer je vlak naast een grote camionette geparkeerd staat, stap dan langs de andere zijde in. De meeste seriemoordenaars vallen hun slachtoffers aan door hen in hun camionette te trekken, op het moment dat die vrouwen in hun auto willen stappen.

6. In hoge gebouwen neem je best een lift al moet je maar enkele verdiepingen op. Een lege traphal kan angstaanjagend zijn en is een perfecte misdaadplaats.  Vooral ?s nachts.

Dit zijn maar enkel tips die u kunnen helpen in geval van nood. Deel ze gerust met anderen. Denk niet dit zal mij nooit overkomen. Je weet maar nooit. 
Het kost maar enkele minuten om dit te lezen maar het zou wel ùw leven of het leven van een dierbare kunnen redden.

maandag 6 februari 2012

Twitter en Facebook verslavender dan sigaretten en alcohol


Vijf tips om Twitter leuk te houdenSociale media zijn verslavender dan tabak of bier. De drang om Twitter en Facebook te gebruiken is voor veel mensen zelfs lastiger te weerstaan dan verlangens naar slaap of seks.
Klik hier!
Het gebruik van sociale media lijkt onschuldig. Bedrijven en scholen stimuleren werknemers en leerlingen juist Twitter en Facebook te gebruiken. Dit terwijl de sociale media verslavender zijn dan bier en sigaretten.

De onderzoekers claimen zelfs dat sociale media verslavender zijn dan slaap en seks, schrijft de Britse krant The Guardian vrijdag.

Onderzoekers onder leiding van Wilhelm Hofmann van de Universiteit Booth Business School in Chicago vroegen 205 mensen uit het Duitse Würtzburg zeven dagen continu naar hun verlangens en hoe sterk die waren.

In die week gaven de ondervraagden duizenden verlangens door. De sterkste drang ging uit naar slaap en seks. Maar als mensen zich eigenlijk moesten inhouden, omdat ze bijvoorbeeld aan het werk waren, konden ze het verlangen naar sociale media het slechtst weerstaan. Bij drank, tabak, slaap en seks beheersten ze zich beter.

Volgens de onderzoekers komt dit omdat Twitter en Facebook altijd beschikbaar zijn en het weinig moeite of geld kost om de sociale media te gebruiken.


Nog slechter
Sociale media zijn dus al verslavender dan drank en sigaretten, er kleeft nog een nadeel aan Twitter en Facebook. Eerder onderzoek van de universiteit van Columbia toonde afgelopen zomer aan dat mensen die veel gebruik maken van sociale media vijf keer zo vaak roken dan anderen.

Bron: http://www.z24.nl
05-02-2012 | Gepubliceerd 11:33
06-02-2012 | Laatst bijgewerkt 08:11

Britse stad verbouwt eigen voedsel


PDF Afdrukken

Toen de Britse stad Todmorden moestuinen begon aan te leggen als onderdeel van het programma Incredible Edible had men geen idee dat het simpele innovatieve concept de stad een buitengewoon inspirerend en zelfvoorzienend model voor de toekomst zou maken.

Verse kruiden, lekker fruit en sappige groenten groeien nu bij overheidsgebouwen, hogescholen en supermarkten.
Tuintjes, kweekbedden en zelfs parkeerplaatsen staan boordevol verse producten die iedereen op elk gewenst moment gratis mag consumeren. Het is allemaal onderdeel van het programma Incredible Edible, gestart door Mary Clear, grootmoeder van 10, en Pam Warhurst, oud-eigenaresse van een lokaal restaurant. Het duo had het gezamenlijke doel voor ogen om Todmorden de eerste Britse stad te maken die geheel zelfvoorzienend is in voedsel en tot nu toe is hun onderneming succesvol gebleken.

Respecteren
Op dit moment zijn 70 grote kweekbedden gerealiseerd in de stad om frambozen, abrikozen, appels, zwarte bessen, rode bessen, aardbeien, bonen, erwten, kersen, munt, rozemarijn, tijm, venkel, aardappelen, boerenkool, wortelen, sla, uien, groenten en kruiden te verbouwen. Niet alleen deden de lokale bewoners al snel mee aan het programma, ze respecteren ook het systeem en maken er geen misbruik van.
“Als je een berm neemt die als vuilnisbak en hondentoilet werd gebruikt en je maakt er een kweekbed vol kruiden en fruitbomen van zullen mensen de boel niet vernielen. Ik denk dat we geprogrammeerd zijn om voedsel niet te beschadigen,” gaf Warhurst als reactie op uitspraken dat het aanbieden van gratis fruit en groente zou kunnen leiden tot misbruik of ander crimineel gedrag.

Waardering
Ze merkte op dat juist het tegengestelde zichtbaar is geworden. Door het programma zijn relaties in de gemeenschap verbeterd en daalt de criminaliteit elk jaar steeds verder.
Het programma is zelfs zo succesvol dat vele andere gemeenschappen in zowel Groot-Brittannië als daarbuiten geïnteresseerd zijn in hun eigen openbare tuinbouw. Incredible Edible heeft er niet alleen voor gezorgd dat het gemeenschapsgevoel is verbeterd en de criminaliteit is teruggebracht, maar het programma maakt in de mensen een hernieuwde waardering los voor voedsel en de manier waarop het wordt verbouwd.
Bron: Naturalnews.com

zaterdag 4 februari 2012

STIGMA EN ONBEKENDE HULPVERLENING VERHINDEREN VLAMING HULP TE ZOEKENONDERZOEK - Weliswaar berichtte drie jaar geleden al dat een neerslachtige Vlaming te weinig praat en te laat hulp zoekt. Nieuw suïcideonderzoek van Alexandre Reynders en Chantal Van Audenhove (LUCAS, KU Leuven), bevestigt die conclusie en trekt lessen uit regionale verschillen in de suïcidecijfers. TEKST NICO KROLS

Jaarlijks sterven in Vlaanderen ongeveer duizend mensen als gevolg van suïcide. Dat zijn er drie per dag.

Van 1995 tot en met 2008 is het suïcidecijfer bij mannen gemiddeld bijna dubbel zo hoog in Vlaanderen als in Nederland. Het suïcidecijfer bij Vlaamse vrouwen is in dezelfde periode gemiddeld 57 % hoger dan bij Nederlandse vrouwen.

Het onderzoek toont aan dat Vlamingen minder vaak hulp zoeken en krijgen voor psychische problemen dan Nederlanders. Hulp zoeken wordt voor een groot deel bepaald door de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulp. Hierin speelt de organisatie en de
bekendheid van het zorgaanbod een belangrijke rol.

Ongeveer 18 % van de Nederlandse mannen en 10 % van de Nederlandse vrouwen is niet vertrouwd met eerstelijnswelzijnszorg (CAW) en tweedelijnsgeestelijke gezondheidszorg (CGG). In Vlaanderen is dit respectievelijk 45 % en 35 %. De hulpverlening van psychologen en psychiaters is zowel in Vlaanderen als in Nederland goed ingeburgerd.

Naast kennis van het zorgaanbod bepalen ook attitudes en stigma het hulpzoekgedrag. De gemiddelde Vlaming heeft een minder positieve attitude ten aanzien van hulpverlening voor psychische problemen dan de gemiddelde Nederlander. Vlamingen
voelen zich vaker minderwaardig en ervaren meer schaamte indien ze hulp zouden zoeken voor psychische problemen dan Nederlanders. Daarnaast ervaart 70 % van de Vlamingen in zijn omgeving een negatieve houding tegenover personen met psychische problemen. Dit percentage is hoog en kan een drempel vormen om daadwerkelijk hulp te zoeken.

Voorts leert het onderzoek dat er belangrijke regionale verschillen zijn. Bepaalde regio’s kampen met hoge suïcidecijfers terwijl de intentie om hulp te zoeken er laag is en de schaamte groot.


CGG EN CAW TE WEINIG BEKEND

De onderzoekers concluderen dat de toegankelijkheid van passende hulp voor mensen met suïcidale gedachten of psychische problemen groter zou moeten zijn. De bekendheid van het CGG en CAW is een belangrijk verbeterpunt. En de stap naar professionele hulp  psychische problemen en suïcideneigingen “zou positiever gewaardeerd moeten worden”.

De overheid heeft een belangrijke rol in het meer toegankelijk en maatschappelijk aanvaardbaar maken van hulpverlening voor psychische problemen. Hierbij kan ze overwegen meer middelen in te zetten in regio’s waar suïcide het meest voorkomt.
Het overheidsbeleid kan onder meer opteren voor de uitvoering van de voorstellen van de werkgroep GGZ van de eerstelijnsgezondheidsconferentie in 2011 ( zie ook pagina 35 ).

Belangrijke innovaties zijn nieuwe vormen van ondersteuning die aansluiten bij coaching en herstel, en die online worden aangeboden.

Campagnes die inspelen op de beeldvorming rond depressie en geestelijke gezondheidszorg kunnen in belangrijke mate bijdragen tot de strijd tegen stigmatisering en discriminatie van mensen met psychische problemen. Op die manier zal professionele en informele
hulp toegankelijker worden.

Bron: Alexandre Reynders, Dr. Gert Scheerder, Prof. Dr. Geert Molenberghs, Prof. Dr. Chantal Van Audenhove,  Suïcide in Vlaanderen en Nederland. Een verklaring vanuit sociaal cognitieve factoren en hulpzoekend gedrag , LUCAS, KU Leuven, 2011.

www.kuleuven.be/lucas

Reacties welkom op www.weliswaar.be/forum