maandag 19 maart 2012

De legendarische Britse film regisseur Sir Ridley Scott lanceerde een globale competitie voor beginnende film regisseurs getiteld: "Vertel het in je eigen woorden". Er waren meer dan 600 inzendingen. De film mocht niet meer dan drie minuten lang zijn, er mochten niet meer dan zes regels gesproken worden en het moest tenslotte een fascinerend en meeslepend verhaal zijn. De winnaar werd " Porseleinen Eenhoorn" van de Amerikaanse regisseur Keegan Wilcox. Het is een verhaal over de levensgeschiedenis van twee mensen (1930 - 1945) die totaal tegenovergesteld en toch ook weer hetzelfde zijn - dit alles in minder dan drie minuten verteld.

zaterdag 10 maart 2012

'De farma-industrie handelt in angst'


Bron: De Morgen: 'De farma-industrie handelt in angst'


'Ik geloof dat prozac het risico op zelfmoord kan verhogen.' Eén scherpe zin van psychiater David Healy, maar wel een potentieel fatale voor de verkoopcijfers van farmabedrijven. De uitspraak vestigde de reputatie van de Ierse psychiater als luis in hun pels. Healy liet niet meer los, zij deden dat evenmin. 'Ik ga ervan uit dat mijn telefoongesprekken afgeluisterd worden.'
NATHALIE CARPENTIER
O ja, er was nog een zinnetje. "Deze antidepressiva zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor één dode voor elke dag dat prozac op de markt is geweest in Noord- Amerika." Die uitspraken tijdens een lezing in 2000 kostten de Ier meteen zijn topjob in het Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) aan de Universiteit van Toronto. Healy had een detail over het hoofd gezien: prozacproducent Eli Lilly en andere producten van antidepressiva bleken de belangrijkste privésponsors van het CAMH te zijn.

Maar Healy liet zich niet afschrikken. De reden? Hij was als expert voor slachtoffers opgetreden in verschillende rechtszaken tegen producenten. Daar had hij geheime bedrijfsdocumenten over de risico's van de nieuwste antidepressiva onder ogen gekregen. Die gaven hem gelijk. Sindsdien bijt hij zich vast in de desinformatie over de risico's van pillen en schopt zo tegen de schenen van farma én collega's.


Vier jaar geleden sprak hij in Brussel de verzamelde top van het Rijksinstituut voor de Invaliditeits- en Ziekteverzekering (Riziv) toe over antidepressiva en nepziekten. Vorige week gaf hij een lezing voor Studium Generale in Gent over de antipsychotica. De topic is vergelijkbaar, de sfeer van onze ontmoeting evenwel helemaal anders. Toen moesten we eerst door een muur van wantrouwen heen, nu niet meer.


De minzame psychiater heeft node geleerd op zijn hoede te zijn. Als we hem zien, is zijn computer net gestolen. In toeval gelooft hij niet meer. "Ik maak me niet echt zorgen, omdat niemand iets in mijn e-mails zal vinden dat problemen kan opleveren. Ik waak daarover als ik iets verstuur. Ik hou er ook rekening mee dat wat ik tegen jou zeg bij de industrie kan belanden. Ik neem geen risico's."


Nochtans staat hij niet meer alleen met zijn visie. In 2004 kreeg Healy zelfs navolging van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Die plaatste een black box-waarschuwing op de pillen voor jongeren. Einde verhaal? Nee. Wat later verscheen een alarmerende studie in The American Journal of Psychiatry. Die wees erop dat een daling van het aantal voorgeschreven antidepressiva gevolgd werd door een toename van zelfmoord bij jongeren. De boodschap: de black box had mensen te fel afgeschrikt, óók mensen die de pillen nodig hadden.


Healy voelde meteen dat er iets niet klopte. Terecht, want even later bleek de studie niets meer te zijn dan gegoochel met cijfers om artsen te misleiden. Een van de auteurs gaf dat zelfs toe: "Het was onjuist en diende enkel om mensen bang te maken." Dus ja, Healy kent de manoeuvres van de industrie. Het belet hem niet op gevoelige tenen te blijven trappen.


Door uw kritische houding bent u niet alleen uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd expert, maar ook tot een paria in uw eigen sector.
Hoe gaat u daarmee om? (valt stil)
"Dat voelt verschrikkelijk. Het is echt zwaar. Wat ik doe? Ik neem prozac. (lacht) Nee, dat is een van de redenen waarom ik met een website ben begonnen waar patiënten problemen kunnen melden: rxisk.org. Daarop kunnen patiënten een rapport krijgen waarin wij inschatten of hun klacht met de medicatie te maken heeft. Wij zullen ook zeggen hoeveel andere patiënten diezelfde problemen hebben. Zo willen we patiënten in een sterkere positie plaatsen als ze twijfels hebben bij een behandeling.

"In plaats van voortdurend kritiek te uiten probeer ik nu informatie te verzamelen. Ik ben tot nu toe nogal alleen geweest, nu probeer ik ook de stem van anderen te laten horen. Hoe meer stemmen, hoe beter. Maar als u me aan dat isolement zou blijven herinneren, zou ik depressief worden. Echt, je zou er de moed door verliezen."


Zou het soms niet makkelijker zijn om op te geven?

(meteen) "Nee, integendeel. Ik zou moeilijk met mezelf kunnen leven. Het is één ding om in een leugen te leven, maar het is nog iets heel anders te weten dat je in een leugen leeft. Als je echt denkt dat alle wetenschappelijke studies zeggen dat er geen probleem is, kan ik begrijpen dat je niet reageert. Maar als je weet dat ze aangeven dat er wél een probleem is, dan kun je niet zwijgen."De vorige keer dat ik u zag, was u eerst erg wantrouwig.

"Laten we zeggen dat mij nog wel wat meer erge dingen zijn overkomen dan enkel dat jobverlies. Het klinkt misschien extreem, maar ik hou er rekening mee dat elke mail die ik schrijf, gelezen wordt en elk telefoongesprek beluisterd. Ik ga er niet van uit dát het gebeurt, maar ik weet dat het kan en dus hou ik er rekening mee."Klopt het dat u in interne bedrijfsdocumenten ook een briefje over u vond, geschreven door een oude vriend?

"Ja, een handgeschreven briefje van een vriend waarin hij naar enkele bedrijfslui schreef: 'Dit wilt u wellicht ook nog weten over Healy' en dan stonden er allemaal afschuwelijke dingen over mij in. Zoiets maakt het leven erg hard en moeilijk. Maar je doet gewoon verder, nee? Wat kun je anders doen? Ik zou het niet weten."


Een van uw medestanders zei een tijd geleden dat u erg geïsoleerd bent geworden. Hoe is dat nu?

"De vijandigheid bij collega's groeit, of beter: het blijft zo vaak stil. Schouderklopjes van de universiteit die niet komen, steun die uitblijft. Veel farmabedrijven hebben verschillende pr-firma's die voor hen werken. Een van de kwesties die ze bijna allemaal willen aanpakken is het 'Healy-probleem'. Dus zeggen ze allerlei lelijke dingen over mij tegen mensen die mij nog nooit ontmoet hebben. Als ik ergens een lezing geef, is de kans ook reëel dat er mensen van de industrie in het publiek zitten om te kijken of ik niets verkeerds zeg. Ik weet dat uit interne bedrijfsdocumenten. Daardoor let ik zeker op mijn woorden."


Toch bent u nog een van de weinigen die doorgaan.

"Er is een tijd geweest dat ik echt dacht dat het mijn dood kon worden: toen ik in rechtszaken optrad als expert voor de patiënten. Maar er is niets gebeurd. Dus ga ik ervan uit dat het ook niet meer zal gebeuren. (lacht) Zolang ik alleen dingen zeg die ik kan staven, lijkt het mij goed dat ik ze uitspreek en dan zie wat er gebeurt. Maar het isolement verergert wel. Daarom stop ik ook zoveel energie in die website. Dit is voor mij een nieuwe weg vooruit."


Denkt u nooit: wat als ik het bij het verkeerde eind heb?

"Nee. Ik probeer ervoor te zorgen enkel redelijke dingen te zeggen waar veel bewijsmateriaal voor is. Misschien zit ik op bepaalde punten fout. Maar het te goeder trouw bij het verkeerde eind hebben is minder erg dan mensen bedriegen.

"Experts hebben vaak de beste bedoelingen. Maar het beste willen doen is niet hetzelfde als het beste doen. Vaak verzamelen wij, psychiaters, geen gegevens omnategaanofwegoed bezig zijn. Als je dat wel doet, ontdek je dat wie vandaag lang voor schizofrenie behandeld wordt, minstens acht keer meer risico op overlijden loopt dan honderd jaar geleden."


Hoe komt dat?

"Zelfmoord blijkt bijna exclusief de oorzaak te zijn. Dat blijkt uit een vergelijking van gegevens van honderd jaar geleden met de situatie van patiënten van vandaag na verschillende jaren behandeling. We weten dat omdat we onderzoek doen naar de geschiedenis van de psychiatrie."


Wat triggert die suïcidaliteit dan?

"Daar begint het debat. Volgens sommigen de ziekte zelf. Maar wij kunnen aantonen dat honderd jaar geleden de ziekte er niet toe leidde dat mensen zelfmoord pleegden. Tweede mogelijke verklaring: ontslag uit het ziekenhuis. Als mensen op straat belanden, riskeren ze drugs en alcohol te gebruiken en suïcidaal te worden. De voorbije jaren zijn meer schizofrene patiënten uit ziekenhuizen ontslagen dan voordien, maar dat heeft het zelfmoordcijfer níét verhoogd. Dat verklaart het dus ook niet. Dan blijft alleen de medicatie over, de antipsychotica. Maar om een of andere reden doet men dat niet graag in de psychiatrie: medicatie de schuld geven."


U deed dat wel en het kostte u uw job. Is de situatie nog niet verbeterd?

"Nee, het wordt slechter. De farma-industrie heeft veel meer controle dan tien jaar geleden. In essentie schrijft zij de medische richtlijnen vandaag. Ik heb net met enkele collega's een paper geschreven over wat antidepressiva echt doen. Ik verzeker u: die informatie is totaal anders dan wat je bij andere experts zou horen. Zij volgen de gepubliceerde resultaten van studies, maar bijna alle studies over antidepressiva zijn uitgevoerd door de producenten. Het is alsof je autoconstructeurs zelf de veiligheid van hun auto's zou laten beoordelen.

"Meer dan de helft van de studies lijkt geschreven door een ghostwriter, iemand die professioneel schrijft voor het bedrijf en publiceert onder de naam van een eminente dokter die de tekst soms niet eens gelezen heeft. Veel ghostwritten studies verzwijgen de problemen die veroorzaakt worden door de behandeling. Negatieve resultaten worden vaak niet gepubliceerd. Wij schetsen het beeld dat je krijgt als je vertrekt van de echte data."


Welk beeld geeft dat?

"Recente studies bij meer dan 100.000 patiënten tonen meer overlijdens bij mensen die antidepressiva namen dan bij mensen die een placebo kregen. Als de vraag zou zijn of antidepressiva emotioneel verdoven, zou het antwoord 'ja' zijn. De vraag beantwoorden of ze werken, is veel moeilijker. Werken betekent dat ze levens redden, zorgen dat mensen weer aan het werk gaan of de kans op herval verminderen. Niemand heeft ooit geprobeerd te onderzoeken of antidepressiva mensen opnieuw aan het werk krijgen.

"Levenskwaliteit is nagegaan, maar niet meer dan vijf procent van die resultaten is gepubliceerd. Er zijn zelfs aanwijzingen dat antidepressiva toekomstige periodes van depressie waarschijnlijker maken. Bijna geen enkele studie onderzoekt vragen die er echt toe doen voor mensen die antidepressiva slikken."


U vindt dat dokters meer naar hun patiënten moeten luisteren bij klachten over pillen.

"Ja. En als er een probleem is, moeten ze samen met de patiënt uitzoeken wat er mis is en nadenken of die behandeling wel voortgezet moet worden. Dat gebeurt te weinig.

"Een voorbeeld: vaak zie je bij patiënten die antipsychotica nemen dat hun gewicht enorm toeneemt. Die medicijnen kunnen diabetes veroorzaken. Maar blijkbaar zijn artsen ziende blind zolang de bedrijfsstudies die ze checken op hun computer volhouden: er is geen gewichtstoename. Ze passen zogenaamd evidence based medicine toe, ze gaan voort op de gepubliceerde studies en richtlijnen, maar kijken niet naar wat evident is voor hun ogen. Mede daardoor zijn aan medicatie gekoppelde problemen nu de op drie na belangrijkste doodsoorzaak in ziekenhuizen."


Valt u nu de zo gekoesterde evidence based medicine aan die net bedoeld is om correcte informatie te geven?

"Een beetje, ja. Mensen denken dat we toegang hebben tot de echte waarheid over de werking en risico's van pillen als we er maar onafhankelijke experts op zetten. Ze denken dat zelfs bij een studie uitgevoerd door de producent onafhankelijke experts later de ruwe data kunnen inkijken en zien wat daar echt uit blijkt. Maar dat is niet zo, bijna niemand heeft toegang tot die ruwe gegevens over de risico's. Daarom lanceren wij met die website data based medicine."


Als de data amper beschikbaar zijn, waar haalt u ze dan?

"Intussen zijn sommige gegevens onder meer door rechtszaken wel publiek geworden. Toen debat ontstond over het zelfmoordrisico bij antidepressiva, hebben autoriteiten bedrijven gevraagd data van bepaalde studies vrij te geven. Die gebruiken wij. Dus ook de negatieve resultaten die anders niet gepubliceerd worden."


Welke risico's zijn er nog behalve het zelfmoordrisico?

"Antidepressiva verdubbelen het risico op geboorteafwijkingen en ontwikkelingsachterstand bij baby's als hun moeder ze genomen heeft tijdens de zwangerschap. Maar dat blijft al bij al een erg laag risico. Het risico op miskraam is een stuk hoger. Dat verdubbelt ruwweg tot meer dan elf procent. Dat is best veel."


Nemen dan zoveel vrouwen antidepressiva tijdens hun zwangerschap?

"Schrikwekkend veel soms. In het Verenigd Koninkrijk is het in bepaalde regio's tot vijftien procent van de zwangere vrouwen. In een wereld waar zwangere vrouwen op het hart wordt gedrukt niet te roken, niet te drinken, geen pillen te nemen, zelfs geen ongekookt vlees te eten, krijgen ze wél antidepressiva voorgeschreven. Tot tien jaar geleden haalde niemand het in zijn hoofd om zwangere vrouwen zulke pillen te geven. Vandaag luidt het dat je depressieve gedachten bij die vrouwen móét behandelen, omdat die neurologische problemen anders geboorteafwijkingen zullen veroorzaken. Dat is nergens op gebaseerd, het jaagt vrouwen enkel angst aan zodat ze het toch nemen tegen hun instinct in. Het is een triest voorbeeld van hoe de industrie de medische cultuur helemaal heeft omgekeerd."


Een ander voorbeeld noemt u de explosie van bipolaire stoornissen.

"De industrie is erin geslaagd om manisch depressieve patiënten te herdiagnosticeren als bipolair. De industrie heeft het zelfs bijna hip gemaakt. Ze zeggen dat bijna elke artiest bipolair was, van Van Gogh tot Schubert. Ik kan u verzekeren: niemand wou manisch depressief zijn. Dat is een heel zware, zeldzame aandoening waarvoor je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Mensen van wie de mood voor weken of maanden high is, doen dingen waar ze later veel spijt van zullen hebben. Ze verspillen geld dat ze niet hebben, hebben seks met mensen met wie ze dat niet willen. Later volgt dan een lange zwaar depressieve periode waarin ze volledig stilvallen en het risico op zelfmoord erg hoog is.

"De nieuwe criteria voor bipolaire stoornis zijn veel ruimer. Die diagnose wordt zelfs geplakt op normale stemmingswisselingen. Als je je maandagochtend nogal down voelt en later in de week een stuk beter, heb je al een mood swing en ben je bipolair. Ongeveer duizend keer meer mensen vallen onder de definitie bipolaire stoornis dan onder manische depressiviteit.

"Erger is dat ze ons doen geloven dat het ook voorkomt bij kinderen. De industrie heeft de cijfers die waar zijn voor manische depressie over risico op scheiding, alcoholisme, zelfmoord, misgelopen carrières gebruikt en voorgesteld alsof dat ook voor bipolaire stoornis geldt. Dat kinderen die niet behandeld worden een slecht leven tegemoet gaan. Dat is het verkopen van angst.

"Meer dan honderd jaar lang zei de hele wereld: kinderen hebben dat niet. Niemand had het ooit gezien. Sinds een jaar of tien is de visie opgekomen dat ook kinderen bipolair kunnen zijn. Kinderen van de leeftijd van twee jaar! In het Engels noemen ze die leeftijd the terrible two. Het ene moment zijn ze gelukkig, dan ongelooflijk stout, brutaal en dan plots kwaad of hysterisch. Dat hoort bij die moeilijke leeftijd. Nu noemen ze die mood swings bipolair. En om dat te voorkomen wordt aangeraden om kinderen antipsychotica te geven. Die consumptie stijgt overal."


Toch vooral in de Verenigde Staten, bedoelt u?

"Nee, over de hele wereld. Nochtans zijn antipsychotica best gevaarlijke medicijnen. Ze kunnen ernstige gewichtstoename en diabetes veroorzaken, leiden tot verhoogd zelfmoordrisico en premature cardiale risicofactoren. Het vermindert je levenskwaliteit drastisch. En die worden dus aan kinderen gegeven."


Weg met al die pillen dan maar?

"Nee. Voor alle duidelijkheid: ik pleit er niet voor om alle pillen af te schaffen. Soms kunnen bepaalde pillen voor bepaalde mensen erg veel goed doen. Wel moet je je altijd blijven afvragen of zo'n pil wel zin heeft en moet je beseffen hoe weinig er werkelijk geweten is over die pillen en hun risico's. Als je beslist om ze te nemen, moet je ook de risico's kennen.

"Als een antidepressivum of een antipsychoticum de juiste pil voor jou is, kan het ongelooflijk helpen. Maar als het niet de juiste pil is en je arts blijft die geven omdat de studies van de producenten onterecht geen problemen vermelden, kan het soms wel fataal aflopen."Posted 1 week ago by Koen Browaeys - http://koenbrowaeys.blogspot.com/2012/02/de-morgen-de-farma-industrie-handelt-in.html#!/2012/02/de-morgen-de-farma-industrie-handelt-in.html

Griepprik veroorzaakt slaapziekte bij 50.000 Duitsers..
Is het nou de bedoéling dat we op sites, zoals WantToKnow, continue dóór moeten gaan met het aantonen van het FEIT dat vaccinaties niet veilig zijn..!!

Dat de politiek, overheidsinstanties als het ware hun kop in het zand steken om de negatieve gevolgen van vaccinaties niet te zien. Niet te willen zien..

Nou wij gaan daar rustig mee door, met die berichtgeving. Zolang huisartsen nog de mond wordt gesnoerd, omdat ze het wagen te twijfelen aan het nut van de batterij vaccinaties, die mensen (in steeds grotere mate!) krijgen toegediend. Zolang gaan wij door.
Wij hopen dat jij die o.a. dit artikel weer leest, je best doet, om je mond NIET te houden. Tijdens samenkomsten, zoals feestjes en etentjes, het onderwerp NIET uit de weg gaat, en probeert mensen duidelijk te maken, dat vaccinaties NIET veilig zijn. Want dat is een FEIT!! Er zijn genoeg wetenschappers die in hevige mate twijfelen aan het nut van vaccinaties. Het is de erudiete huisarts-in-ruste, Dr. Hans Moolenburgh, die het voorbeeld is van goed onderbouwd protest tegen deze batterij van vaccinaties. Paul Flynn, rapporteur voor de Raad van Europa: "De WHO heeft volledig bizar de pandemie-kwalificatie verlaagd en volledig onnodig paniek gezaaid."

In het onderstaande artikel opnieuw een bewijs van het FEIT dat vaccinaties niet deugen. Dat vaccinaties niet goed onderzocht zijn, voordat ze MASSAAL worden toegediend. Dat het dus duidelijk is, DAT overheden van de negatieve bijwerkingen NIETS lijken willen te weten.. Waarom niet, vraag je je af..? Spreken we hier van een massa-doofpot in de grootte van DDT, Softenon en/of asbest..?? Wij geloven van wel, zo simpel is het. De manipulatieve druk van Big Pharma, áchter het goedkeuren van vaccinatie-campagnes, speelt hierbij ook nog eens een grote rol. De schandalige miljardenwinsten die Big Pharma heeft gemaakt, na de manipulatieve afkondiging van de WHO van een griep-pandemie.

We raden je aan te kijken en luisteren naar de rapporteur van de Europese Raad voor Gezondheidszorg, Dr. Paul Flynn, die van deze griep-pandemie-afkondiging en vaccinatie-campagne niets heel liet. Paul Flynn: “De wereld werd voor de gek gehouden door de dreiging van een pandemie die nooit kwam!”
KLik op deze link om meer te lezen
Eindelijk!

Eindelijk kwam er een stem uit de hogere kringen van de Europese Unie, die zich laat horen over de ongelooflijke manipulaties van de farmaceutische industrie.Maar weet je wanneer dat was..? In september 2010… En denk je dat er wat verandert is..? NEE. Heb je Coutinho of Osterhaus gehoord over deze uitspraken, die toch elke wetenschapper ernstige zorgen zouden moeten baren..? NEE.

Aanleiding was dus de krankzinnige bangmakerij voor de Mexicaanse Griep, die ‘mogelijk miljoenen doden’ ging eisen.. Het was in Nederland het schandalige optreden van Dr. Ab Osterhaus, die met vette sponsorcontracten van Big Pharma in de achterzak, in elk TV-programma die hem maar wilde hebben, kwam vertellen dat er weleens honderden miljoenen doden zouden kunnen vallen.. En was het resultaat? Het kostte inderdaad honderden miljoenen… EURO’s!

Auteur van het onderstaande artikel, Door Frankema, werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam. Ze heeft een passie voor healing en communicatie. In 1997 besloot ze haar kinderen niet te laten vaccineren, wat leidde tot een bobbelig pad waar veel angst / kritiek en vraagtekens werden ontmoet. Maar bovenal was het resultaat van haar beslissing, dat ze nu twee heel gezonde kinderen heeft! Door Frankema onderzocht eerst vaccins en later de verschillen tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, waarna ze in 2010 besloot haar opmerkelijke inzichten naar buiten te brengen. Die zijn te vinden op haar website VaccinVrij.nl


* * * Mysterieuze slaapziekte treft 50.000 Duitsers!


Link met griepprik aangetoond in Finland x 2012 © Door Frankema / vaccinvrij.nl x
Auteur van dit artikel: Door Frankema, initiatiefneemster van 'Vaccin Vrij!'


Afgelopen maand deed de Duitse krant ‘Die Welt’ melding van een bizarre nieuwe ziekte met gevaarlijke gevolgen; mensen met narcolepsie vallen onvrijwillig in slaap, in welke situatie ze zich ook bevinden. (1) Hoewel monotone situaties een slaapaanval kunnen uitlokken gaat het in dit geval niet om de vermoeidheid die op kan treden na een avondje uit of lagere tijd hard werken. Onbedwingbare slaperigheid (Narcolepsie) kan 2 tot 6 keer per dag optreden en zich zelfs voordoen tijdens fysieke activiteiten die eenzelfde beweging herhaald uitvoeren, zoals wandelen of fietsen. Op dit moment lijden een onthutsende 50.000 Duitsers aan deze ziekte, en er bestaat nog geen doeltreffende behandeling tegen ‘slaapaanvallen’.


Wat weten we over de oorzaak?
In een Fins onderzoek, gepubliceerd op 31 januari 2011 is het verband tussen Pandemrix en narcolepsie vastgelegd. In de winter van 2009-2010 is Pandemrix gebruikt ter voorkoming van de Mexicaanse griep. In 2010 is er in Finland een plotselinge toename waargenomen van narcolepsie onder kinderen en pubers die dit vaccin toegediend gekregen hebben. (2)

Hoewel de gebruikelijke voorzichtigheid in acht genomen wordt en er ‘nog meer onderzoek nodig is om tot een volledig begrip te komen van het verband tussen narcolepsie en Pandemrix, teneinde soortgelijke bijwerkingen in de toekomst te voorkomen’ heeft het CHMP (European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use) een aanbeveling gedaan om het gebruik ervan aan banden te leggen (3).

In een publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt melding gemaakt van een toegenomen rapportage van gevallen van narcolepsie vanaf augustus 2010, volgend op het wijdverspreide gebruik van vaccins tegen griep (H1N1); niet alleen in Finland maar ook in Zweden, en IJsland. In deze publicatie wordt nog geen melding gemaakt van bv. het toegenomen aantal ziektegevallen in Duitsland, en waarschijnlijk ook in andere delen van wereld. Inmiddels zijn verschillende onderzoekscomités bezig met het verzamelen van data en interpreteren van gegevens.Het verschil tussen de griepvaccins gebruikt in de winter van 2009 -2010 en ‘normale’ vaccins

Ten tijde van de ‘dreiging’ van een mondiale catastrofe in de vorm van een varkens griep, mexicaanse griep, H1N1 griep – allemaal verschillende namen voor hetzelfde gevaar – moest er in zeer korte tijd voldoende vaccin geproduceerd worden om te kunnen voldoen aan de enorme ‘vraag’ naar griepvaccins. Dat betekende dat er voor de productie gebruik werd gemaakt van een ongebruikelijk adjuvants, squaleen genaamd om het productieproces te versnellen.

Inmiddels weten we dat de hele dreiging een door o.a. de farmaceutische industrie in scene gezette farce was. Dat de reguliere media meeliep in een berichtgeving die niets anders deed dan ongefundeerde angst aanwakkeren. Het verhaal over H1N1 klopte niet, maar bleek desondanks geloofwaardig genoeg om hordes mensen te ervan overtuigen dat zij – je geld of je leven – het vaccin moesten krijgen of het risico liepen hun weigering met de dood te bekopen.

Hoewel de tegenberichten er ook waren en wij een vrij nuchter volkje zijn hebben dus toch heel veel mensen het H1N1 vaccin – inclusief squaleen – ingespoten gekregen. En wereldwijd hebben we het over miljoenen mensen.


1,2,3, daar gaan we dan! Gezondheidszorg of big business!? Gemanipuleerd door de angst van haar ouders, of haar favoriete tijdschrift 'CosmoGirl'? Zeg het maar?!Squaleen – een nieuwe ‘oude bekende’..

“Een nieuw aspect van de twee H1N1 vaccins die door bedrijven als Novartis en GlaxoSmithKline ontwikkeld worden is de toevoeging van squaleen-bevattend adjuvants om de opwekking van immuniteit (antilichamen) te stimuleren terwijl het aantal virale antigenen (stoffen die het lichaam triggeren tot het aanmaken van antilichamen) dramatisch gereduceerd kan worden. Dit leidt tot een veel snellere productie van de gewenste hoeveelheden vaccins”. Meryl Nass, M.D. (4)

Squaleen kan gebruikt worden om de snelheid van het productieproces op te voeren; gunstig voor de fabrikant – die het zich niet kan (of wil) permitteren om de klant te laten wachten. Wat weten we nog meer? Squaleen is een meervoudig onverzadigde koolwaterstof (een triterpeen) en wordt in grote hoeveelheden gevonden in de leverolie van haaien (de naam Squalidae verwijst naar een familie van haaien) (5) – een stof die dus in de natuur en zelfs in het menselijk lichaam voorkomt. En dit wordt aangevoerd als reden dat er geen sprake van kan zijn dat deze stof gevaarlijk zou kunnen zijn mensen.

Maar zoals we vaker in de officiële (vaccinatie)voorlichting hebben gemerkt zit er een addertje onder het gras. Het verschil tussen gevaarlijke en ongevaarlijke squaleen zit hem in de manier waarop de stof het lichaam binnenkomt. Het is mogelijk om squaleen te consumeren bv. in de vorm van olijfolie en in dat geval zal je lichaam het herkennen, en heeft het een positief effect op je gezondheid. Injecteer je de squaleen dan geeft dat een verwarrende prikkel die het lichaam aanzet om zich van de stof te ontdoen. In het laatste geval wordt naast de geïnjecteerde ook het lichaamseigen squaleen aangevallen, wat aanleiding kan zijn tot het ontstaan van auto-immuunaandoeningen. (4)

Squaleen als adjuvant in vaccins heeft een slechte reputatie gekregen door de vele squaleen bevattende vaccins – met name het experimentele antrax vaccin – die de Amerikaanse troepen kregen voordat ze in 2004 naar Irak vertrokken.

“Sinds de eerste Golf oorlog, heeft het leger in het geheim een op olie gebaseerd adjuvant genaamd squaleen in bepaalde, voor het leger bedoelde experimentele vaccinpartijen toegevoegd. Net zoals de laboratoriumdieren, hebben de duizenden soldaten die squaleen bevattende vaccins toegediend gekregen hebben, belemmerende auto-immuunziekten ontwikkeld. Onafhankelijke onderzoekers hebben squaleen-antilichamen aangetroffen in deze door ziekte overmande soldaten. In 2005 heeft het leger toegegeven dan militair personeel die het Antrax vaccin gekregen heeft voordat zij naar Irak vertrokken recentelijk serieuze ziekten ontwikkelden, inclusief geheugenverlies en chronische moeheid.” (6)
Bron: Gary Matsumo, schrijver van ‘Vaccine A – the covert Government Experiment that’s Killing Our Soldiers and Why GI’s Are Only The First Victims’

De militaire en federale gezondheidsorganisaties in U.S.A. hebben langer tijd hun experimenten op soldaten van het Amerikaanse leger geheim gehouden omdat bekend is dat op olie gebaseerde adjuvants grote schade aanrichten op het immuunsysteem, veroorzaakt doordat het immuunsysteem lichaamseigen weefsels aanvalt. Matsumoto documenteert in zijn boek hoe federale en militaire autoriteiten er regelmatig op betrapt zijn dat zij liegen over de squaleen in vaccins die voor militairen bestemd zijn. Onder de vele aandoeningen waarmee de militairen – allemaal gezonde jonge mannen bij vertrek – terugkwamen zaten: rheumatoïde arthritis, chronische hoofdpijn, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, geheugenverlies, multiple sclerose en meer. En in dermate grote aantallen dat er al snel gesproken werd van het “Gulf war syndrome”. In plaats van, naar mijn idee, ‘vaccinatieschade’. Professor Birgit Högl en haar collega's van de Universiteit van Innsbruck, Oostenrijk, hebben bevestigd dat narcolepsie - een chronische neurologische aandoening veroorzaakt door het onvermogen van de hersenen om de slaap te reguleren – waarschijnlijk een auto-immuunziekte is... Dit past in het plaatje dat vaccinaties het auto-immuunsysteem van mensen aantasten..!We leren van onze fouten of we herhalen ze..!

Professor Birgit Högl en haar collega’s van de Universiteit van Innsbruck, Oostenrijk, hebben bevestigd dat narcolepsie – een chronische neurologische aandoening veroorzaakt door het onvermogen van de hersenen om de slaap te reguleren – waarschijnlijk een auto-immuunziekte is. (7) De vraag die bij mij opkomt is natuurlijk of het mogelijk is dat in het geval van narcolepsie het adjuvant squaleen ook de trigger of oorzaak zou kunnen zijn. De Finse overheid is begonnen met het compenseren van kinderen voor de schade die veroorzaakt is door het H1N1 vaccin, en volgt 900 gerapporteerde schadegevallen. (8) En het onderzoek duurt voort.Nieuwe geluiden uit Duitsland

Het vaccin dat in Finland gebruikt is, is ook in andere Europese landen gebruikt. (8) Desondanks brengt het artikel in ‘Die Welt’, de enorme stijging in gevallen van narcolepsie in Duitsland niet in verband met het H1N1 vaccinatieprogramma in 2009 en benoemt ook de in Finland bevestigde link tussen narcolepsie en het adjuvant niet. Deze krant citeert slaapstoornisspecialist Sandra Overmann uit Keulen die zegt dat elk zesde slachtoffer dat gediagnosticeerd wordt met narcolepsie – of ongeveer 8.300 van de 50.000 – een kind is. ‘De gemiddelde leeftijd van een narcolepsie slachtoffer is tussen de 15 en 25 jaar oud’, zegt Overmann. (1) Tja..

Het doet me een beetje denken aan een andere ‘mysterieuze’ ziekte waar we recentelijk van horen. Twaalfjarige meisjes worden gevaccineerd met het HPV vaccin, wat betekent dat er grote hoeveelheden van een ander – niet minder gevaarlijk adjuvant – aluminium, ingespoten wordt. We weten dat aluminium een stof is die beschadiging aan het zenuwstelsel veroorzaakt uit onderzoek naar de oorzaken van neuro-degeneratieve aandoeningen als Alzheimer en Parkinson.

En plotseling wordt er in dezelfde leeftijdsgroep een onverklaarbare toename gerapporteerd van allerlei neurologische aandoeningen; verlammingen, stuiptrekkingen en nu zelfs een Gilles de la Tourette-achtig ziekte met oncontroleerbare tic’s. En het volgende nieuws gaat over het onderzoek dat gaande is en dat er nog méér onderzoek nodig is om precies te snappen wat de oorzaak hiervan kan zijn.Is 1 + 1 geen 2 ?!

Een emotionele reactie is niet wetenschappelijk verantwoord, ik weet het, maar ik denk toch dat we ons eigen gevoel over het inspuiten van wát dan ook – en ons gezonde verstand over de mogelijke gevolgen van welk vaccin dan ook, een hele duidelijke stem moeten geven in het bepalen van onze keuzes. Ik heb zo vaak gehoord dat ouders zeggen: ‘Ik had nooit gedacht dat vaccins in staat zouden zijn om vul in: ‘aandoening X’ te veroorzaken. Nooit gedacht, maar het kan. Echt!For the Greater Good

De recentelijk uitgekomen documentaire ‘For the Greater Good’ (10) geeft een indringend beeld vanuit de ouders die vanaf het moment van het ‘onschuldige prikje’, en het moeten leven met de consequenties van dat ‘onschuldige prikje’. Het is veel vaker wél dan niet een totaal onverwachte en pijnlijke gebeurtenis om te zien dat onze kinderen het slachtoffer worden van een ongeneeslijke of zeer invasieve aandoening die hun leven op een totaal ander spoor zet – ‘toevallig’ net na vaccinatie.


Movie trailer The Greater Good:

Hoewel er dus tot op heden over de oorzaak van narcolepsie geen eenduidig uitsluitsel is zien we dus weer een alarmerend bericht voorbij komen. Een onverklaarbare ziekte die een enorme vlucht genomen heeft. Onderzoek in 2002 door de Duitse vereniging voor slaaponderzoek en slaapmedicatie, de ‘Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schrafmedizin’, schatte het vóórkomen van narcolepsie op 2 of 3 van de 100.000 jonge mensen onder de 18 jaar. (9) Er zijn ongeveer 11 miljoen mensen in de leeftijd van jonger dan 14 jaar of ongeveer 16 miljoen mensen onder de 18 jaar in Duitland. Er zouden maar ongeveer 300 mensen moeten lijden aan narcolepsie in die leeftijdsgroep uitgaande van het in 2002 gedane onderzoek terwijl er sprake is van 30 keer zoveel mensen in die leeftijdsgroep die de aandoening hebben. Misschien is deze slaapziekte weer een van de vele bellen die ons proberen wakker te maken?


Bronnen:
1.http://www.welt.de/gesundheit/article13796373/Rund-50-000-Deutsche-leiden-unter-Schlafanfaellen.html
2.http://www.thl.fi/en_US/web/en/pressrelease?id=26352
3.European Medicines Agency press release, 21 July 2011 (pdf) 4.http://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2009/07/17/Squalene-The-Swine-Flu-Vaccines-Dirty-Little-Secret-Exposed.aspx
5.Wikipedia
6.http://www.vaclib.org/docs/VaccineAflyer.htm
7.http://www.i-med.ac.at/mypoint/archiv/2011011401.xml 8.http://www.hs.fi/english/article/Hundreds+of+reports+of+harm+from+swine+flu+shots/1135264564296 9.http://www.krankenpflege-journal.com/schlaf/4228-deutschlandweite-narkolepsie-studie-hat-begonnen-epidemiologische-studie-zur-assoziation-zwischen-der-impfung-gegen-die-pandemische-influenza-ah1n1v-und-dem-auftreten-von-narkolepsie-.html 10.http://premium.naturalnews.tv/The_Greater_Good__NN.htm


Bron:
Door GuidoJ. vrijdag, 24 februari 2012 - http://www.wanttoknow.nl/overige/griepprik-veroorzaakt-slaapziekte-bij-50-000-duitsers/